CUPRINS

 

 

Caracteristici demografice ale oraşelor mici din judeţul Caraş-Severin în perioada postcomunistă (1992–2011)
Mădălin-Sebastian Lung, Gabriela-Alina Mureşan


Particularităţi ale ciclului de viaţă al destinaţiilor turistice rurale
Radu Cocean, Luiza Maria Souca


The monitoring of forest coverage changes according to the remote sensing indices in the the mociar forest
Marcel Mîndru, Sanda Roșca, Ștefan Bilașco, Ioan Păcurar, Ioan Fodorean, Iuliu Vescan, Dănuț Petrea, Mihai Breje


Making earthquake location estimates more accurate – hypodd analysis of the 22 april 2013,ml=4.8 tenk, hungary aftershock sequence
Barbara Czecze, Bálint Süle, Gábor Timár, István Bondár


Peisaje morfologice în bazinul hidrografic al râului Bistricioara – Carpaţii Orientali
Iulian Săndulache, Cătălina Săndulache

Road network analysis using GIS techniques in the interest of finding the optimal routes for emergency situatons. Case study: Cluj-Napoca (Romania)
Kerekes Anna-Hajnalka


Structura etnică şi lingvistică a populaţiei comunei Rusca Montană (judeţul Caraş-Severin). Studiu de caz: Populaţia de etnie germană şi vorbitoare de limba germană maternă
Daniel-Reimund Todor

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan