CONTENTS

 

 

Pompei COCEAN, Gheorghe HOGNOGI, Gabriel NICULA
Alunecǎrile de teren de tip glimee din bazinul superior al Vǎii Ilişua


Victor SOROCOVSCHI, Trăian TUDOSE, Horia SELAGEA, Petre ROMAN

Variaţia în cursul anului şi repartiţia teritorială a precipitaţiilor medii din Podişul Someşean


Viorel GLIGOR, Ştefan BILAŞCO, Sorin FILIP, Nicoleta DAVID

Potenţialul morfologic al microregiunii Tăşnad


Sorin FILIP, Nicoleta DAVID, Ştefan BILAŞCO, Viorel GLIGOR

Trăsăturile agriculturii microregiunii Tăşnad

 

Nicoleta DAVID, Sorin FILIP, Ştefan BILAŞCO, Viorel GLIGOR

Potenţialul demografic al microregiunii Tăşnad


Wilfried SCHREIBER

Toponime germană în Ţara Bârsei


Gheorghe ROŞIAN, Raluca DIODIU, Adrian NIŢĂ

Landform elements conditioning Mediaş town’s development and evolution


Gabriela COCEAN

Fenomenul de eclipsare atractivă


Camelia Eliza (TELTEU) PĂSCULESCU

Hydrochemical features and the water quality of the fluvial lakes from the south-west of Dobrudja


M.-M. GYŐRI

Scurgerea maximă pe râul Mureş, în secţiunea Petriş-Păuliş

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan