CUPRINS

 

Sorin Filip, Liviu Nicoară
Condiţionări geomorfologice ale dezvoltării rurale şi urbane în judeţul Satu Mare

 

Gabriela Cocean
Valorificarea potenţialului turistic cultural din bazinul Arieşului

 

Ştefan Bilaşco, Ioana Lupou, Sanda Roşca, Iuliu Vescan, Ioan Fodorean
Identification of suitable green areas for leisure and recreation planning, using remote sensing techniques and GIS spatial analysis. Case study: Zalău city

 

Wilfried Schreiber
Minoritatea germană din România între declin demographic şi adaptare

 

Andreea Maria Vâtcă, Sanda Roşca, Simona Deac
The role of the relief in the evolution, structure and functionality of the Zalău urban area

 

Nicoleta David
Premisele afirmării peisajului cultural în Tara Zarandului

 

George-Bogdan Tofan
Unele aspecte cu privire la tipologia aşezărilor din ulucul depresionar Drăgoiasa-Tulgheş

 

Maria-Adina Jurj
Roşia Montană-Abrud auriferous area at crossroads: intensive mining exploitation versus touristic capitalization

 

Simona Monica Chita
Ţinutul Codrului ca entitate spaţial mentală

 

Izabela Amalia Mihalca
Metode utilizate în delimitarea spaţiului mental al Ţării Dornelor

 

Radu Cocean
Metodologie pentru micro-analiza atracţiilor turistice

 

Viorel Gligor, Sorin Filip, Nicoleta David, Pompei Cocean
Potenţialul de dezvoltare agroturistică a microregiunii Tăşnad

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan