CONTENTS

 

 

Recent Developments In Agriculture In The Apuseni Mountains
Magdalena Drăgan, Gabriela Cocean


Inegalităţile, disparitaţile demografi ce - efectele lor n sistemul socio-economic şi administrativ n R. Moldova
Valeriu Sainsus


Revitalizarea regiunilor defavorizate prin reinventarea polilor locali (Studiu de caz Regiunea Cetatea Ciceu)
Pavel Ion Horațiu, Fonogea Silviu, Boțan Cristian Nicolae, Gligor Viorel


Icoane făcătoare de minuni, locuri tămăduitoare şi locuri de putere din nordul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia
Liviu Gabriel Muşat


Autonomie sau independență? Particularisme și separatisme n Uniunea Europeană
Csaba M. Kovcs


Ajustările laterale ale albiei Timișului n intervalul 1965-2015
Sorin Hadrian Petrescu, Viorel Gligor

 


Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan