VOLUME  II    ISSUE  2    2008

 

Pompei COCEAN   Elemente ale managementului dezvoltării durabile

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Wilfried Ecart SCHREIBER, Corina TURCU, Anita CONSTANTIN – Schutz - und verwertungsstrategien von historischen Kulturlandschaften

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Victor SOROCOVSCHI   Particularităţile scurgerii râurilor  din Depresiunea Transilvaniei

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Victor SOROCOVSCHI, Mihai COCUŢ   Regimul scurgerii apei râurilor  din Depresiunea Maramureşului  şi spaţiul montan limitrof

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Hadrian-Vasile CONŢIU   Sisteme de drenaj a apelor uzate şi pluviale în oraşele din Culoarul Mureşului  dintre Reghin şi confluenţa cu Arieşul  şi perspectivele lor de modernizare

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Alina-Daciana DUMITRA   Caracteristici ale fenomenelor de îngheţ din Depresiunea Almaş-Agrij şi Dealurile Clujului şi Dejulului

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Gabriela COCEAN   Fenomene de risc turistic în bazinul Văii Stanciului (Masivul Vlădeasa)

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Csaba HORVÁTH   Analiza SWOT a efectelor lacurilor de acumulare asupra mediului. Model: amenajarea „Dragan-Iad” din bazinul superior al Crişului Repede

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Nicoleta DAVID   Potenţialul turistic al Ţării Zărandului

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Diana ALEXANDRU   Programul Sapard  şi politica de dezvoltare rurală

ABSTRACT   FULL TEXT

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan