CUPRINS

 

Victor SOROCOVSCHI, Csaba HORVAT, Ştefan BILAŞCO,  Wilfried SCHREIBER

Identificarea aşezărilor rurale din Podişul Someşan în vederea evaluării vulnerabilităţii lor

pag. 5  

 

Simona MĂLĂESCU

Geografia socială – de la apogeu la criză, până la geografiile sociale ale secolului XXI – mobilitatea focusului şi ariei de preocupări (II)

pag. 15

 

Lăcrămioara-Florinela POPA

Cauzele emigrării populaţiei  transilvănene în Subcarpaţii Getici

pag. 29

 

Nicolae CIANGĂ

Mărginimea Sibiului. Potenţial turistic, amenajare şi valorificare turistică

pag. 39

 

Gabriela COCEAN

Cabane şi refugii în Munţii Trascău

pag. 61

 

Xenia HAVADI

Die Österreichische Militärgrenze: Staatliche Kontrolle der Grenze  im absolutistischen Zeitalter

pag. 69

 

Gheorghe ROŞIAN

Verificarea legii ordinului versanţilor în Depresiunea Transilvaniei

pag. 83

 

Alexandru MUREŞAN

Les particularités des séismes de Vrancea

pag. 95

 

Simona-Elena MIHĂESCU

Particularităţile elementelor climatice şi rolul lor în individualizarea  Ţării Loviştei

pag. 101

 

Anca-Ştefania MINONIU

Analiza frecvenţei de producere a viiturilor pe râurile din bazinul hidrografic Gilort

pag. 109

 

Gabriela Adina LAZĂR

Influenţa reliefului în repartiţia geotopurilor în Cheile Râmeţului - Munţii Trascău

pag. 119

 

Radu COCEAN

Criterii pentru corecta definire a oportunităţilor  de dezvoltare a turismului într-un teritoriu

pag. 127

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan