CONCEPTUALIZAREA ȘI MĂSURAREA ACCESIBILITĂȚII SPAȚIALE LA SERVICIILE DE INTERES GENERAL

MIHAIL EVA1, EMA CORODESCU-ROȘCA1,2, ALEXANDRA CEHAN1, IONEL MUNTELE1


1 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” University din Iași, Departamentul de Geografie, B-dul Carol I, nr. 20A, 700505 Romania. E-mail: mihail.eva@uaic.com (M.E.), alexandra.cehan@uaic.com (A.C.), imuntele@yahoo.fr (I.M.)
2 Universitatea „Francois-Rabelais” din Tours, Departamentul de Mediu și Amenajarea Teritoriului, 35 allée Ferdinand de Lesseps, 37200 Tours, Franța. E-mail: ema.corodescu@uaic.ro.


Abstract
: Măsurarea accesibilității spațiale a devenit o parte integrantă a studiilor de fundamentare a strategiilor de investiții, în special în domenii precum extinderea serviciilor publice, implantarea de noi infrastructuri majore de transport, dezenclavarea zonelor marginalizate. Deși această necesitate se manifestă la toate scările de analiză, este surprinzător faptul că, în peisajul lucrărilor științifice din România, evaluările sintetice și critice ale conceptelor și metodelor utilizate (sau utilizabile în perspectivă) sunt relativ neactualizate și insuficient racordate la ultimele practici internaționale. Lucrarea de față propune, pe de o parte, o sinteză critică a metodelor utilizate în literatura internațională, de la cele mai vechi până la cele dezvoltate în ultimii 5 ani, iar pe de altă parte o analiză comparativă a acestora. Au fost identificate șapte categorii de metode (pentru spații izotrope, bazate pe performanța infrastructurii/serviciilor de transport, cumulative, utilitare, comportamentale, gravitaționale, compozite pe bază de arii variabile de captare), avantajele/ dezavantajele fiecărei categorii de metode și contextul în care se recomandă utilizarea lor. Lucrarea de față identifică, de asemenea, principalele provocări în construirea de indicatori care să evalueze accesibilitatea spațială a populației la serviciile de interes general: pertinența științifică, aplicabilitatea/ posibilitatea operaționalizării acestora în folosul societății și comunicabilitatea/ușurința de interpretare a rezultatelor de către factorii decizionali.

Cuvinte cheie: accesibilitate spațială, servicii de interes general, Romania, SIG, accesibilitate spațială, potențial de interacțiune.

FULL TEXT


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan