ARTICOLE   REVISTA   ANUL II, NR. 1    2008

Pompei COCEAN   Coordonatele actuale ale geografiei (II)

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Nicolae CIANGĂ   Sectorul românesc al bazinului Tisei – potenţial şi infrastructură turistică

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Wilfried E. SCHREIBER, Nicolae BACIU   Die historischen Kulturlandschaften Rumäniens und ihre Verwertungsmöglichkeiten

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Aurel MAIER   Urbanismul în regiunea de dezvoltare  nord-vest

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Victor SOROCOVSCHI   Resursele de apă ale râurilor din Câmpia Transilvaniei

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Ştefan BILAŞCO   Model G.I.S de estimare a coeficientului de scurgere adaptat după Frevert

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Alina-Daciana DUMITRA   Fenomenele de risc induse de viiturile de pe râurile din Depresiunea Almaş-Agrij şi Dealurile Clujului şi Dejului

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Simona MĂLĂESCU, Simona MIHĂESCU   The dynamic of the demographic component of the Olt and Jiu bordered sub-carpathians in the transition period – as a premise of the economical and social development

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Nicoleta DAVID   Evaluarea potenţialului de atractivitate şi regionarea turistică a Ţării Zarandului

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Laura MATHE, Andreea MUCSI   Die Erhaltung des ethnographischen Potentials der sächsischen Gemeinde aus Petersdorf (Kreis Alba)

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Csaba Horváth, Ştefan Bilaşco, Yvette M. Antal   Quantitative estimation of soil erosion in the Drăgan river watershed with the U.S.L.E. type Romsem model

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 

Anghel TITU, Bilaşco ŞTEFAN   The Motru mining basin – GIS application on  sheet erosion

ABSTRACT   ARTICOL FULL

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan