VOLUME  I     ISSUE 1-2   2007

 

Pompei COCEAN   Cuvânt de inceput. Coordonatele actuale ale Geografiei (I)

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Grigore POSEA   Şcoala naţională doctorală în Geografie a profesorului Tiberiu Morariu

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Pompei COCEAN, Daniela DRĂGAN   Model de aplicare a bilanţului teritorial  la studiul microregiunilor

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Victor SOROCOVSCHI   Chimismul apei pârâurilor din  Câmpia Transilvaniei

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Nicolae CIANGĂ, Iuliu VESCAN   Valorificarea ofertei turistice a  munţilor mijlocii.  Studiu de caz Masivul Vlădeasa

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Hadrian-Vasile CONŢIU   Optimizarea soluţiilor de alimentare cu apă a oraşelor din culoarul Mureşului dintre Reghin şi confluenţa cu Arieşul şi strategii de implementare

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Oana-Ramona ILOVAN, Lelia PAPP   Impact of the industrial activity on demography in the neighbouring rural area of Dej municipium, between 1930 and 2004

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Ştefan BILAŞCO   Determinarea debitului maxim utilizând metoda hidrografului unitar

ABSTRACT   FULL TEXT

 

Gabriela COCEAN   Organizarea spaţiului turistic „Pietrele Albe”  (Masivul Vlădeasa)

ABSTRACT   FULL TEXT

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan