CONTENTS

 

Victor SOROCOVSCHI

Particularităţile scurgerii rāurilor din bazinul hidrografic al Hārtibaciului .................... pag 5

 

Ştefan BILAŞCO

Determinarea debitelor maxime probabile calculate prin intermediul analizei de frecvenţă .................... pag 19

 

Oana POP, Csaba HORVATH

Assessing the average multi-annual runoff in the Tur River Basin .................... pag 25

 

Gheorghe ROŞIAN

Evoluţia versanţilor afectaţi de alunecări masive de tip glimee.

Studiu de caz: versantul drept al văii Sevaşului Mic (sectorul Tău-Secăşel) .................... pag 33

 

Marcel ONCU, Ştefan BILAŞCO

Microregiunea Brad: solurile şi modul de utilizare a terenurilor .................... pag 41

 

Simona MĂLĂESCU

Geografia socială - de la apogeu la criză, pānă la geografiile sociale ale secolului XXI - mobilitatea

focusului şi ariei de preocupări (I) .................... pag 49

 

Nicoleta DAVID

Ţara Zărandului ca proiecţie spaţială mentală .................... pag 63

 

Petru MĪNDRU

The evolution of the etnical and confessional structure of the population in the

Someşul Mic valley between 1850 and 2002 .................... pag 75

 

Lăcrămioara-Florinela POPA

Potenţialul turistic religios īn Subcarpaţii Getici (Sectorul Olt-Olteţ) .................... pag 87

 

RECENZII .................... pag 101

 


© Academia Romana - Filiala Cluj Colectivul de Geografie

Design by Bilasco Stefan